ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Tổng cục Du lịch

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC

Công ty cổ phần
công nghệ DTT

Hiệp hội thương mại
điện tử Việt Nam

TÀI TRỢ CHÍNH

Đại sứ quán
Úc

Chương trình

hội thảo "Du lịch thông minh - cơ hội và thách thức với du lịch việt nam"

Ngày tổ chức: 9h00 - 16h00 ngày 06/10/2017 (Thứ 6)
Địa điểm:Tòa nhà công ty phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội
Điện thoại: 0904.606.690

Đăng ký

Tài trợ

Tài trợ chính

ĐẠI SỨ QUÁN ÚC

Đồng Tài Trợ

Đăng ký ngay hôm nay

Du lịch thông minh - cơ hội và thách thức đối với du lịch việt nam

Thời gian: 9h00 - 16h00 ngày 06/10/2017
Địa điểm: Tòa nhà công ty phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội
Điện thoại: 0904.606.690

Google Map