Odoo image and text block

HOÀNG NHÂN CHÍNH

Trưởng Ban Thư Ký 

 

Hội Đồng Tư Vấn Du Lịch Ông Hoàng Nhân Chính là một chuyên gia du lịch, đã có trên 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành du lịch. Trải qua công tác quản lý ở các công ty du lịch lớn tại Việt Nam như Saigontourist, Hanoitourist, JTB-TNT (liên doanh với Nhật Bản), Diethelm Travel (liên doanh với Thụy Sĩ). Đã có nhiều năm kinh nghiệm là chuyên gia du lịch về năng lực cạnh tranh và hợp tác công - tư của Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (ESRT) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Hiên nay là Trưởng Ban thư ký Hội đồng Tư vấn du lịch.