ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Tổng cục Du lịch

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC

Công ty cổ phần
công nghệ DTT

Hiệp hội thương mại
điện tử Việt Nam

TÀI TRỢ CHÍNH

Đại sứ quán
Úc

lịch trình

Kế hoạch chương trình dự định như sau:

Đăng ký

Diễn giả

Họ tên
CEO Công ty

Họ tên
CEO Công ty

Họ tên
CEO Công ty

Tài trợ

Tài trợ kim cương

Tài trợ Vàng

Tài trợ Bạc

Tài trợ Đồng

Đăng ký ngay hôm nay

Du lịch thông minh - cơ hội và thách thức đối với du lịch việt nam

Thời gian: 9h00 - 16h00 ngày 06/10/2017
Địa điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội
Điện thoại: 0915207099

Google Map